1% w Asystent PITPodczas uruchomienia programu wylosowana zostaje jedna z Organizacji Pożytku Publiczego. To jest z naszej strony – Fundacji Nasza Szkoła – propozycja do przekazania 1%.

Uważamy, że dobrem trzeba się dzielić, dlatego program naszej produkcji zbiera 1% nie tylko dla nas. Można przekazać 1% dowolnie wybranej OPP poprzez wpisanie jej numeru KRS w odpowiednie pole formularza.

Poniższy wykaz zawiera dane Organizacji Pożytku Publicznego jakie umieściliśmy w tegorocznej edycji programu.

BRATEKBratek – Asystent PITZnajduje się w Barlinku, zajmuje się rehabilitacją oraz nauką dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"

CZYSTE SERCACzyste serca – Asystent PIT Mieści się w Bydgoszczy, zajmuje realizacją programów edukacyjnych, warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
Fundacja „Czyste Serca”

DZIEŁO POMOCY O. PIO Dzieło o. Pio – Asystent PIT Działa w Krakowie, zajmuje się osobami bezdomnymi.
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Fundacja Pomocy Dzieciom – Asystent PIT Pomaga w Żywcu dzieciom niepełno­sprawnym.
Fundacja Pomocy Dzieciom

FUNDACJA ŚW. BARNABY Barnaba – Asystent PIT W Częstochowie pomaga  wychodzić z bezdomności.
Fundacja Świętego Barnaby

HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW Hospicjum Królowej Apostołów – Asystent PIT Znajduje się w Policach (niedaleko Szczecina) i otacza opieką osoby w terminalnej fazie choroby.
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

JEGO JEGO – Asystent PIT Tworzy w Szczecinie przestrzeń inspirujących spotkań dla młodzieży.
Fundacja JEGO

KAIROS KAIROS – Asystent PIT Wrocławska Fundacja
wspiera wychowanków domów dziecka, niesie również różnoraką pomoc wszystkim potrzebującym.

Fundacja „Kairos”

LAZURKI LAZURKI – Asystent PIT Warszawski zespół dbający o nasze dziedzictwo kulturowe.
Zespół Folklorystyczny „Lazurki”

MŁODZIEŻ DLA CHRYSTUSA – POLSKA Młodzież dla Chrystusa – Asystent PIT We wrocławskim „Trójkącie Bermudzkim” prowadzi świetlicę środowiskową dla młodzieży.
Fundacja „Młodzież dla Chrystusa – Polska”

NASZA SZKOŁA Nasza Szkoła – Asystent PIT Mieści się w Siedlcach, utworzyła szkołę, wspiera działalność katolickiego szkolnictwa.
Fundacja „Nasza Szkoła”

PODLASKIE CENTRUM RADIOWE Podlaskie Centrum Radiowe – Asystent PIT W siedlcach dba o rozwijanie aktywności społecznej, gospodarczej i informacyjnej Podlasia.
Fundacja „Podlaskie Centrum Radiowe”

PROMYK Promyk – Asystent PIT Podejmuje działania sprzyjające integracji środowiska osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

RAZEM Razem – Asystent PIT Tworzy w Bielsku–Białej dom pełen radości, ciepła i poczucia godności.
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem"

SPES Spes – Asystent PIT W Katowicach prowadzi ośrodek pomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową.
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „Spes”

STOW. PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA SPLŻ – Asystent PIT Z Gdańska prowadzi działalność edukacyjną oraz charytatywną w zakresie ochrony życia ludzkiego od poczęcia.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

STOW. ŚW. CELESTYNA Celestyn – Asystent PIT W Mikoszowie niedaleko Strzelina (na południe od Wrocławia) prowadzi ośrodek dla osób chorych i niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie św. Celestyna

Z SERCA DLA SERCA Z serca dla serca – Asystent PIT Niedaleko Stalowej Woli w Zaleszańskim Kępiu staraniem Fundacji powstaje Hospicjum dla dzieci.
Fundacja „Z Serca Dla Serca”

ŻYJ DLA INNYCH Żyj dla Innych – Asystent PIT We Włocławku wspiera Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz fizycznymi.
Stowarzyszenie „Żyj dla Innych”